Stampa Artigianale Shin Hanga

Stampa artigianale nel negozio giapponese Yamey, di Shiro Kasamatsu:  Le Cascate Kegon a Nikkō.  (04.04.2019)